El 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General de les Nacions va aprovar la  “Convenció dels  els Drets de l´Infant”, recollint per primera vegada i en un únic document, tots els drets que tenen els infants i que és d’obligat compliment pels  Estats.

Conscients de la responsabilitat de vetllar i  difondre aquests drets celebrem cada any el dia Universal dels Drets de l’Infant. En aquesta data tan important, aprofitem per mobilitzar infants, joves, famílies i comunitat educativa, en una acció col·lectiva  reivindicativa del dret al lleure i al joc, recollits a la Convenció.

Enguany ho celebrem amb els companys i companyes de la Ludoteca la Guineu i el Casal de Barri de Prosperitat a la plaça Àngel Pestaña el 18 de novembre a partir de les 17h. omplint tota la plaça de jocs i tallers a partir dels Drets Universals dels Infants.

Tots els infants tenim una llei internacional que ens protegeix: La Convenció dels Drets dels Infants. Tots els infants tenim els mateixos drets i això vol dir que els governs, les famílies i totes les persones que ens envolten, ens han de protegir i  tractar bé

Encara avui, aquests drets segueixen sent una fita, per això, volem manifestar:

  • Que les activitats de lleure són una font inesgotable de plaer i d’alegria, de descobriments i d’aprenentatges, de reptes i de satisfaccions, d’emocions i de relacions, de creativitat i d’imaginació, etc. per als infants i joves.
  • Que els centres d´esplai actuen com veritables escoles de ciutadania i participació.
  • Que, el dret al lleure no és un dret garantit i no existeix la igualtat d´oportunitats d´accés per raons econòmiques.

Per aquest motiu reivindiquem: 

  • La responsabilitat de l´administració pública per garantir que tots els infants i joves puguin participar en activitats d’educació en el lleure: un sistema d´ajuts econòmics, polítiques de conciliació familiar.
  • Que les administracions locals desenvolupin plans locals de dinamització en el lleure i que treballin per garantir-ho.
  • Que es reconegui el paper dels esplais i les entitats de lleure com aliades de la comunitat educativa i com agents socials de canvi.
  • Que es vetlli per la qualitat educativa de les activitats de lleure.
  • Treballem en programes i accions de prevenció, protecció i participació d´infants i joves, per a què esdevinguin infants feliços i compromesos.

Som els infants del món, Som ciutadans i ciutadanes que volem fer d’aquest món un lloc millor.

Sóc Druida! Sóc d’Esplai!