El proper 20 de Novembre tornem a celebrar el Dia Universal dels Drets del Infants (DUDI).

Enguany ho farem amb els companys de la Ludoteca la Guineu i ho farem omplint d’activitat el carrer Vesuvi (que tallarem per l’ocasió) sota el lema “Disculpeu les molèsties, estem jugant per a vosaltres“.

A partir de les 17h omplirem el carrer Vesuvi d’activitats per reivindicar els Drets dels Infants.

El 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General de les Nacions va aprovar la “Convenció dels  els Drets de l´Infant”, recollint per primera vegada i en un únic document, tots els drets que tenen els infants d’obligat compliment pels Estats.

Conscients de la responsabilitat de vetllar i  difondre aquests drets celebrem cada any el dia Universal dels Drets de l’Infant. En aquesta data tan important, aprofitem per mobilitzar infants, joves, famílies i comunitat educativa, en una acció col·lectiva reivindicativa del dret al lleure i al joc, recollits a l’article 31 de la Convenció.

L’article 31 expressa que: 

“Els Estats membres reconeixen el dret de l’infant al descans i a l’esplai, al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural i les arts.”

Encara avui, aquest dret segueix sent una fita, per això, volem manifestar:

  • Que les activitats de lleure són una font inesgotable de plaer i d’alegria, de descobriments i d’aprenentatges, de reptes i de satisfaccions, d’emocions i de relacions, de creativitat i d’imaginació, etc. per als infants i joves.
  • Que els centres d´esplai actuen com veritables escoles de ciutadania i participació.
  • Que, el dret al lleure no és un dret garantit i no existeix la igualtat d´oportunitats d´accés per raons econòmiques.

Per aquest motiu reivindiquem:

  • La responsabilitat de l´administració pública per garantir que tots els infants i joves puguin participar en activitats d´educació en el lleure: un sistema d´ajuts econòmics, polítiques de conciliació familiar.
  • Que les administracions locals desenvolupin plans locals de dinamització en el lleure i que treballin per garantir-ho.
  • Que es reconegui el paper dels esplais i les entitats de lleure com aliades de la comunitat educativa i com agents socials de canvi.
  • Que es vetlli per la qualitat educativa de les activitats de lleure.

Treballem en programes i accions de prevenció, protecció i participació d´infants i joves, per a què esdevinguin infants feliços i compromesos.

Som els infants del món,

Som ciutadans i ciutadanes que volem fer d’aquest món un lloc millor.

#Dretallleure